ناهنجاری گیرافتادگی شانه
1 سال پیش

آیا شما هم از ناهنجاری گیرافتادگی شانه رنج می برید؟

"درمان و تشخیص به موقع این ناهنجاری بسیاز ضروری است"

فیزیوتراپی و درمان گیر افتادگی شانه که اغلب در زمان استفاده مکرر از سر شانه اتفاق می‌افتد بسیار ضروری است. درد، در دامنه میانی حرکت باز کردن بازو بدلیل گیرافتادگی ساختارها در کانال استخوانی وجود دارد. با تشخیص درست از بروز پارگی تاندونها می توان جلوگیری کرد.

دانش مراقبت، اشتیاق ماست
LOADING