ناهنجاری زانوی ضربدری
1 سال پیش

آیا شما هم ازناهنجاری زانوی ضربدری (ژنووالگوم) رنج می برید؟

"یک تمرین تخصصی توانبخشی برای ناهنجاری زانوی ضربدری"

با استفاده از یک نوار لاستیکی که بالای زانو بسته شده‌ و گره خورده، زانوها را از هم جدا کنید. می‌توانید در این موقعیت، از یک میز یا صندلی برای کمک به تعادل خود استفاده کنید. سپس زانو را به سمت داخل بچرخانید. این نقطه شروع شما خواهد بود. سپس زانو را به سمت بیرون بیاورید و دوباره شروع کنید. این وضعیت را چندین مرتبه و برای هر دو زانو تکرار کنید.

دانش مراقبت، اشتیاق ماست
LOADING