پیشگیری از شایع ترین علت کمر درد
1 سال پیش

پیشگیری از شایع ترین علت کمر درد با حرکات کششی ساده

عضله مربع کمری یا کوادراتوس لومبار عمیق ترین عضله پشت دیواره شکم می باشد و گرفتگی آن علت شایع کمر درد است.

اگر زیاد پشت میز می نشینید باید هرروز این ماهیچه را کشش دهید.

 

دانش مراقبت، اشتیاق ماست
LOADING